CZy duolife to piramida ? Przekonaj się jak ta piramida zmienia Twoje zdrowie, finanse, relacje i poprawia jakość życia

Softmarketing i duo life sekta czy piramida ?

Czy znana jest Ci Piramida Potrzeb Maslowa ❔ Ma ona swoje odzwierciedlenie w modelu SoftMarketingu, który funkcjonuje w Duo Life i Well Business Club. Chociaż niektórzy twierdzą : duo life sekta i tyle 🙂

Według Maslowa na samym dole piramidy znajdują się potrzeby fizjologiczne, takie jak np. sen, głód czy pragnienie. Kolejne miejsce zajmują potrzeby bezpieczeństwa, czyli poczucie stabilizacji, posiadanie mieszkania/ domu. Następne potrzeby, to potrzeby przynależności – nawiązywanie kontaktu z innymi ludźmi, odczuwanie miłości czy przyjaźni. Kolejne miejsce w hierarchii potrzeb Maslowa zajmują potrzeby uznania, czyli zdobycia odpowiedniej pozycji. Najwyższa i najważniejsza jest z kolei potrzeba samorealizacji, to znaczy zaspokajanie swoich ambicji.

Duo Life spełnia potrzeby z piramidy potrzeb maslowa

Jak duo life i softmarketing dba o potrzeby ?

Potrzeby fizjologiczne

W Softmarketingu dbamy o zdrowie w podejściu holistycznym i tworzymy rozwiązania edukacyjne, a firma DuoLife produkty najwyższej jakości, które pielęgnują zdrowie, dbają o poziome wellbeing, jakość życia, dobrostan.

Po drugie stawiamy na troskę o potrzeby finansowe Człowieka. Dajemy możliwość zabezpieczenia finansowego oraz budowania swojego majątku.

potrzeby bezpieczeństwa

Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb Człowieka. W Softmarketingu gwarantem są systemy : pracy, wsparcia partnerów biznesowych oraz członków społeczności Well Business Club, wynagradzania, awansów i kariery, rozwoju i edukacji, konsultacji społecznych i biznesowych.

Biznes oraz ludzie są bezpieczni, gdyż stawiamy na bezwględne przestrzeganie norm, zasad i wartości. Poruszamy się w określonych ramach, aby dbać o etyczne i zdrowe podejście. Zasady etyki dotyczą wszystkich. Nie ma wyjątków.

Dla mnie istotne jest to, że Softmarketing przestrzegając zasad, słucha uważnie klubowiczów, pomagając rozwiązywać im problemy, z jakimi się spotykają.

potrzeby przynależności

W Well Business Club budujemy społeczności ludzi skupionych wokół wartości, zasad i zdrowego stylu życia. Nie współpracujemy z Duo Life i naszymi partnerami biznesowymi tylko z chęci pomnażania obrotów. Działamy z tymi, którzy wyznają podobne wartości i chcą być Naszymi ambasadorami.

Zapraszamy liderów, pracowników oraz partnerów biznesowych do współtworzenia rozwiązań służących całej społeczności.

Zachęcamy również do biznesowego networkingu, wynikającego ze wspólnie wyznawanych wartości, podejścia do życia i biznesu. Chcemy, aby networking nie był celem samym w sobie, a wynikiem relacji, jakie powstają wewnątrz grupy.

potrzeba szacunku i uznania

Doceniamy i uznajemy istnienie każdego Człowieka. Tworzymy społeczność, w której każdy ma przestrzeń do wyrażania siebie i realizowania swojego potencjału oraz podążania własną drogą.

Stawiamy na akceptację, uważność oraz przestrzeganie zasad i wartości. To one budują relacje wzajemnego zaufania oraz tworzą warunki współpracy, opartej na synergii.

W Softmarketingu istnieje system wyróżnień, który umożliwia docenienie zaangazowania, postawy oraz działań zgodnych z zasadami i wartościami każdego członka społeczności.

Doceniamy i uznajemy różnorodność kultur, wyznania, rasy, poglądów i czerpiemy z nich w celu tworzenia lepszych rozwiązań.

Wspieramy inicjatywy przywódcze i wdraża rozwiązania zgodne ze strategią firmy.

potrzeba samorealizacji i transcendencji

SoftMarketing proponuje systemowe podejście do rozwoju osobistego, za które firma DuoLife bierze odpowiedzialność. Rozwój ten prowadzony jest odgórnie, a nie z inicjatyw liderów, jak często dzieje się to w marketingu sieciowym.

Prowadzimy edukację prozdrowotną i wspieramy ludzi w tworzeniu środowiska sprzyjającego rozwojowi i wzrostowi świadomości w tym obszarze. Stwarza przestrzeń do holistycznego rozwoju i samorealizacji Człowieka zgodnie z zasadą ” zbuduj Człowieka, a on zbuduje drugiego Człowieka „. A razem wówczas zbudują system.

Jesteśmy pionierami, a nie naśladowcami. Nie podążamy za trendami rynkowymi. Wyznaczamy nowe, korzystając najlepszych dostępnych rozwiązań.

W Softmarketingu towarzyszymy liderom w rozwoju, co stanowi fundament systemu edukacji. To daje możliwość uwolnienia i realizacji potencjału każdego członka społeczności.

Pomagamy ludziom zostawić po sobie konkretną wartość i akceptujemy fakt, że każdy jest inny. Rozwój Człowieka to proces, więc mu w nim towarzyszy na każdym etapie.

Poznaj 7 reguł softmarketingu i duo life

SoftMarketing został oparty na siedmiu regułach, one stanowią jego fundament. Są również punktem wyjścia do jego rozwoju.

W SoftMarketingu Człowiek w Centrum Uwagi oznacza postawienie w centrum i wzięci odpowiedzialności za wszystkie najwazniejsze potrzeby Człowieka.

W Well Business Club działamy w obszarze profilaktyki zdrowotnej, rozwoju osobistego oraz budowania biznesu. Chętnie wprowadzę Cię w temat jeśli poświęcisz 20 minut i oglądniesz krótkie nagrania, które Ci wyślę. Bez zobowiązań . Zdecydujesz czy to coś dla Ciebie. Co sądzisz o propozycji ? Porozmawiamy ?

Wyślij mi SMS pod numer 799 991 485 A ja wyślę Ci wcześniej link do nagrań. Oglądnij minimum trzy, zapisz pytania i rzeczy, które Ci się podobały, bo poruszymy ten temat w trakcie rozmowy. Poznaj rozwiązania jakie przygotowało dla Ciebie Duo Life i Well Business Club

httpss://youtu.be/iw3TFUtbjGI

Zapraszam również do zaobserwowania Naszych mediów społecznościowych :

LinkedIn
Facebook

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *